คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเลิง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองเลิง

Posted by:

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเลิง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองเลิง

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองเลิง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองเลิง

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองเลิง

Posted by:

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองเลิง

0
Page 4 of 19 «...23456...»