ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างชุมชนด้วยพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สร้างชุมชนด้วยพื้นที่สีเขียว 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ “ฝายชะลอน้ำห้วยคลองเค็ม” บ้านนาล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่เด็กนักเรียน เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองเลิง ประจำปี 2566 “การทำพวงหรีด”

Posted by:

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอาชีพ 66

0

กำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก สมัยที่ 1 – 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

การกำหนดสมัยประชุมฯ

0
Page 1 of 26 12345...»