ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม – ธันวาคม 2566

Posted by:

0

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์( e – bidding)

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญสามัคคีหมู่ที่ 10 – ห้วยท่าคันโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – biddingX

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเจริญสามัคคีหมู่ที่ 10 – ห้วยท่าคันโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding)

0

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปี 2565

Posted by:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประจำปี 2565

0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง รายเดือน ปี พ.ศ.2566

Posted by:

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เดือน มีนาคม 2566

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2565

0
Page 1 of 8 12345...»