2 วันสุดท้าย เร่งรัดการรับชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.2564 #ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ

Posted by:

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เร่งรัดการรับชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.2564  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีฯ ชำระภาษีฯ ตามวันที่กำหนด หากไม่ชำระภายในกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามกฎหมายกำหนด #ภาษีที่ดินฯ ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ

0