*****ช่องทางการติดต่อ สายตรงนายกเทศมนตรี 042 490 772 และสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเลิง ****