โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสานตะกร้าหวายเทียม และกระเป๋าหวายเทียม ประจำปี 2566

Posted by:

โครงการสานตะกร้าหวายเทียม ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2566

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0