สาส์นจากผู้อำนวยการ

                                                           เนื่องดิถี วาระดี ขึ้นปีใหม่ 

                                                           อวยพรให้ ใจผ่องแผ้ว ดังแก้วกล้า

                                                           ให้สิ่งดี ศิริศรี เยือนทุกครา

                                                           ชื่นชีวา ประสบสุข ทุกยามยล

                                                           คิดหวังหวาน ให้แช่มชื่น ระรื่นสุข

                                                           ครั้งเคยทุกข์ จงมลาย กลายสดชื่น

                                                           เริ่มการใหม่ ให้สำเร็จ อย่างยั่งยืน

                                                           ทุกวันคืน เป็นที่รัก ยิ่งทุกคน

                                                           คำเคยท้อ ในปีนี้ ไม่มีแล้ว

                                                           คำกล้าแกล้ว มอบให้ ไว้ยึดมั่น

                                                           ทำสิ่งดี ได้ดีตอบ รับชอบพลัน

                                                           ทำสิ่งฝัน ให้มีวัน สำเร็จจริง

                                                           ให้สุขล้ำ ล้นเผื่อแผ่ ผู้ยากไร้

                                                           ให้สดใส มีน้ำใจ รู้ช่วยเหลือ

                                                           ให้สมหวัง สำเร็จดี มีจุนเจือ

                                                           ให้มีเหลือ ไว้แบ่งเบา คราวลำเค็ญ

                                                           ปล.คิดสิ่งใดสมหวังดังปราถนา นะค่ะ