สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

Posted by:

  • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือกานจัดหาพัสดุประจำเดือนต.ค. 2563 – มี.ค.2564

  • เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส ที่1-2

0