ประชาสัมพันธ์ “ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3”

Posted by:

รับสมัครจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2. คนงาน โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2567 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567

0