ประชาสัมพันธ์การตอบเเบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) พ.ศ.2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองเลิง ขอประชาสัมพันธ์การตอบเเบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วยได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564  https://itas.nacc.go.th/go/eit/xkbwop

0