ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงาน ทต.หนองเลิง ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

ประกาศโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงาน ทต.หนองเลิง

0