ประกาศเทศบาลตำบลหนองเลิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

0