ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy

Posted by:

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy

NO GIFT POLICY

0