ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

ประกาศโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ยาม)

0