ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้งานกองคลัง

Posted by:

0