ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ

Posted by:

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบ6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

0