ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220

โทรศัพท์ : 0-7763-0358

โทรสาร : 0-7763-0359

Web Site : WWW.TAKO.GO.TH