สถานที่ตั้ง

     เลขที่ 109  หมู่ที่ 10   ตำบลหนองเลิง   อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ   รหัสไปรษณีย์  38000

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์
อีเมล์
0-4249-0770
6380105@dla.co.th

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงหน่วยงานได้โดยการส่งผ่านอีเมล์, เว็บบอร์ด และแบบฟอร์มติดต่อเราของทางเว็บไซต์ได้ โดยทางหน่วยงานจะนำเรื่องราวและข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงหน่วยงานได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบส่วนตัว (ส่งตรงถึงหน่วยงานโดยการส่งอีเมล์ หรือใช้แบบฟอร์มติดต่อเราด้านล่างนี้) และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการใช้งานผ่านเว็บบอร์ดได้อีกด้วย

ท่านสามารถเลือกการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 5 วิธี คือ

1. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงหน่วยงานได้ผ่านทางอีเมล์
6380105@dla.co.th

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

2. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงหน่วยงานได้โดยการส่งข้อความผ่านทางระบบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

3. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงหน่วยงานได้โดยการส่งข้อความผ่านทางแบบฟอร์มของเว็บไซต์:
(กรุณากรอกข้อมูลที่ท่านต้องการด้านล่างให้ครบสมบูรณ์)

4.ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ถึงหน่วยงานได้ที่เว็บเพจเทศบาลตำบลหนองเลิง : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069231818819

5.ติดต่อด้วยตนเองที่งานนิติการเทศบาลตำบลหนองเลิง

แผนที่สถานที่ตั้งของหน่วยงาน  http://shorturl.asia/31z4L