ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างชุมชนด้วยพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สร้างชุมชนด้วยพื้นที่สีเขียว 2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566

ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ “ฝายชะลอน้ำห้วยคลองเค็ม” บ้านนาล้อม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0