ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่เด็กนักเรียน เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองเลิง ประจำปี 2566 “การทำพวงหรีด”

Posted by:

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประชาสัมพันธ์ ฝึกอาชีพ 66

0