การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Posted by:

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเลิง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0