การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน

Posted by:

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน

0